DELA

Mariehamns hamn samarbetsförhandlar

Till följd av pandemin har Mariehamns hamns kunder minskat sin trafik med väsentligt färre anlöp som följd.

– Den plötsliga omställningen i trafiken leder till kraftigt minskade intäkter och ett minskat behov av bemanning hos Mariehamns hamn, skriver hamnchef Alef Jansson i ett pressmeddelande.

Med anledning av omständigheterna har arbetsgivarens förutsättningar att erbjua arbete minskat tillfälligt.

– Mariehamns hamn är såleded av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker eventuellt tvunget att permittera arbetstagare.

Hamnen kallar nu till samarbetsförhandlingar, vilka omfattar hela personalen i hamnbetjäningen och berör 24 tjänster. (hh)