DELA

Mariebadanslag bordlades

De medel som anslagits i fjolårets budget för upprustningen av Mariebad är till största delen outnyttjade. Endast ett av sex planerade projekt har slutförts och därför föreslår infrastrukturnämnden att strax under 300 000 euro överförs till årets budget.

Men eftersom den totala kostnaden för upprustningen inte är klar och inleds först 2019 beslöt stadsstyrelsen att inte föra över pengarna i ett tilläggsanslag för 2018. I stället tas bara den del in i årets budget som har planerats och projekterats och resten skjuts till nästa års budget. Ärendet återremitterades till nämnden.