DELA

Mariebadbeslut dröjer ytterligare

Stadsstyrelsen bordlade Mariebadärendet förra veckan. Orsaken är att man inte fått något svar från Projektengagemang ab.

Infrastrukturdirektör Kai Söderlund har haft kontakt med Projektengagemang om hur och till vilket pris man ska kunna färdigställa den pågående utredningen om renoveringen för att kunna upphandla den samma. Staden har lämnat ett bud, men inte ännu fått något svar.

Stadsstyrelsen tog tidgare i höst över ärendet från infrastrukturnämnden. Tage Silander (MSÅ), stadsstyrelsens ordförande, menar att styrelsen nu ska klargöra själva upphandlingsfrågan, men att ärendet förs tillbaka till infrastrukturnämnden när det beslutet är fattat, så att den nämnden får sköta det praktiska.

Tanken är att stadsstyrelsen ska ta nästa steg i processen på nästa möte.