DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fullmäktige diskuterar Mariebad

På nästa stadsfullmäktigemöte kommer renoveringen av Mariebad upp som ett ärende. Orsaken är att infrastrukturnämnden, efter att den gick in för att inte totalrenovera Mariebad utan i stället göra en rad löpande renoveringar, vill att ärendet förs till fullmäktige för kännedom.