DELA
Foto: Joakim Holmström

Bakterier i vattnet vid Mariebad och Nabben – förbud och avrådan från bad

Exakta halter E-coli och enterokocker förväntas komma imorgon och kommer då att publiceras ÅMHM:s hemsida.
”Risken för vattenburen smitta är hög. Höga halter av dessa bakterier indikerar även närvaro av andra bakterier eller parasiter.”
Orsaken till de höga halterna är oklar men ”i allmänhet tyder höga halter av dessa bakterier på fekal påverkan från människa eller djur, exempelvis via avlopp, naturgödsel eller avföring från fåglar, skriver ÅMHM.
Myndigheten tar nya prover och publicerar resultaten löpande.
Resultaten från senaste kontroller hittas här:
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=sv…