DELA

Finanskoncerner på modet

Är det tänkbart att Ålandsbanken fusioneras med Alandiabolagen och Ålands ömsesidiga försäkringsbolag på några års sikt?
Den frågan har Nya Åland ställt till direktörerna efter beskedet att Aktia bank köper Veritas livförsäkringar och bildar en egen finanskoncern.
Dagens modell för banker och försäkringsbolag är uppenbarligen att det är bättre att gå ihop än att verka var och en på sitt håll.
Andelsbankgruppen köpte försäkringsbolaget Pohjola för en tid sedan, och nu är det Aktias tur att köpa hela aktiestocken i livförsäkringsbolaget Veritas och 80 procent av aktierna i fondbolaget Oy Fondex ab. Om Aktias förvaltningsråd godkänner affären blir Veritas också Aktias tredje största ägare.
Alandiabolagen säljer Veritas liv- och sjukförsäkringar på Åland och berörs alltså åtminstone indirekt av affären. Alandiabolagen är också Ålandsbankens största ägare. Banken och försäkringsbolaget, liksom också Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, samarbetar redan nu kring försäljningen av försäkringar som i högre grad än tidigare sker i banken.
Så vad vore naturligare än att Ålandsbanken gick samman med de åländska försäkringsbolagen för att växa, öka effektiviteten och minska kostnaderna enligt modell från riket och andra länder?

Påverkar inte i dag
Leif Nordlund, vd för Alandiabolagen, ser ingen omedelbar effekt av affären Aktia-Veritas för Alandiabolagen.
– Affären påverkar inte samarbetet i dag.
Samarbetet med Veritas, tidigare Verdandi, går långt tillbaka i tiden. Orsaken är att Alandiabolagen är ett mycket litet livförsäkringsbolag i relation till andra och Veritas är med och delar risken.
Vad säger vd:n då om ett samgående på Åland?
– Ser man på vår verksamhet på Åland så är samarbetet med Ålandsbanken ganska naturligt. Tillsammans med banken och Ömsen kan vi nu erbjuda allt på samma försäljningsställe.
Skulle ett ännu närmare samarbete, ett samgående, störas av Aktia-Veritasaffären?
– Jag kan inte se att det skulle störas omedelbart. Man måste se vart affären tar vägen först. Egentligen borde du ställa frågan till Ålandsbanken.

Ska växa?
Han ser inget omedelbart behov för Alandiabolagen att anta någon tillväxtstrategi.
– Konkurrensen utifrån måste vi kunna bemöta, men jag ser inget självändamål i att växa.
Vad tror du att Alandiabolagen är om tio år?
– Jag tror att vi är en ganska liten aktör med stark förankring på Åland, men framför allt som sakbolag har vi för länge sedan gått utanför Ålands gränser. Redan i dag har vi 60 procent av våra premieintäkter utanför Åland. Försäkringsbranschen närmar sig bankerna via stora strukturaffärer, vars stordriftsfördelar inte märks direkt men som nog kommer efterhand.
Administrativa funktioner måste ses över för att öka effektiviteten, säger han, men tror inte på att Ålandsbanken, Alandiabolagen och Ömsen har gått ihop till ett åländskt finansvaruhus.

”Äger redan”
Peter Grönlund, vd för Ålandsbanken, påpekar att ömsesidiga bolag inte kan köpa en bank.
Om det går tvärtom så att Ålandsbanken blir uppköpt?
– Försäkringsbolagen äger ju redan banken till stor del. Och försäkringsbolagen sitter i vår lokal i dag och säljer försäkringar.
Han hävdar att Aktia-Veritasaffären inte påverkar banken.
– Inte i dagsläget. Det beror helt på i vilken riktning den nya ledningen väljer att utveckla bolaget. Det skulle vara fel av mig att spekulera om det.
Banken jobbar med kortare perspektiv än tio år, berättar han.
– Vårt mål är att växa. Vi växer i huvudsak på fastlandet där cirka 70 procent av våra volymer finns i dag.

Fyra år kvar
Själv har han fyra år kvar tills han faller för det åldersstreck som nämns i bankens årsberättelse, 62 år. Å andra sidan har bankens styrelse möjlighet att förlänga kontraktet ifall man vill ha det så.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax