DELA

Fallet Dahlman till hovrätten

Åklagarna Annika Zilliacus och Tove Myhrberg vid Helsingfors tingsrätt låter nu Helsingfors hovrätt ta sig an åtalet mot Johan Dahlman (till vänster på bilden) i insideraffären. För en dryg vecka sedan friades både Dahlman och Sture Carlson av tingsrätten.
– Vi nöjer oss med den friande domen mot Carlson, meddelar åklagarna.
I fredags gick tiden ut för anmälan av missnöje mot domen som friade Carlson och Dahlman från åtalen om missbruk respektive försök till missbruk av insiderinformation i handel med Ålandsbankens aktier och personaloptioner i början av 2001.
Åklagarna Annika Zilliacus och Tove Myhrberg har sedan domen kom för en dryg vecka sedan funderat på om de ska gå vidare och låta hovrätten pröva den.

Köpte senare
Så här berättade Annika Zilliacus i fredags:
– Vi går vidare vad gäller domen mot Johan Dahlman.
Åklagarna motiverar sitt ställningstagande med att Dahlman gjorde sitt köp av personaloptioner i Ålandsbanken en dryg månad efter det att Sture Carlson köpte sina aktier i Ålandsbanken.
– Diskussionerna hade alltså förts en längre tid, och enligt oss hade det hela åtminstone då utkristalliserat sig till en insidersituation.
Åklagarna ansåg ju också att Carlson befann sig i en insidersituation när aktierna köptes, påpekar hon, men domstolen tyckte annorlunda.
– Domen var för Carlsons del välmotiverad. Därför nöjer vi oss med den, säger Annika Zilliacus.
En orsak till att åklagarna valde att gå vidare med fallet Dahlman var att de vill ha hovrättens åsikt om hur handel med personaloptioner ska betraktas.
Besvärsskriften ska lämnas in till Helsingfors hovrätt inom tre veckor från och med nu. Ännu har åklagarna inte bestämt hur omfattande processen blir.
– Det blir knappast aktuellt att höra alla vittnen en gång till. Vi ska nu fundera på vem vill vill ska höras i hovrätten.

Rättegångskostnader
Åklagarna går vidare också med domstolens beslut om rättegångskostnaderna till de åtalades advokater. Carlsons advokat Carita Wallgren vid advokatbyrå Roschier hade yrkat på sammanlagt 304.218 euro utan moms – 1.346 timmar á 220 euro samt ett expertarvode på drygt 8.000 euro – och Dahlmans advokat Henrik Gahmberg hade yrkat på 101.339 euro inklusive moms – 365 timmar á 275 euro. Eftersom de vann sina mål i tingsrätten betyder det att staten betalar, och tingsrätten medgav en ersättning på 70.000 euro var åt advokaterna.
Åklagarna besvärar sig över beloppen till den del de överstiger 9.000 euro åt vardera advokaten – en bråkdel av det ursprungliga kravet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax