DELA
Foto: Stefan Öhberg
"Det här är lite nytt för alla i Europa – det är en fråga som accelererar på riktigt nu", säger förvaltningschef John Eriksson om DI:s rekommendation att myndigheter upphör att kommunicera via sociala medier.

Landskapsregeringen söker alternativ till sociala medier

Om myndigheter inte längre får använda Facebook, hur ska de då uppfylla sin informationsskyldighet? Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp som söker svar på frågan.