DELA
Foto: Jonas Edsvik

Så ska Åda bli bättre

Efter en lång väntan är utvärderingen av det offengtligt ägda it-bolaget Åda klar. Arbetsgruppen har sammanfattat en tre-punkts rekommendation som omfattar bland annat att bolagets tjänster enbart ska riktas till ägare som fört över sin it-drift till bolaget.