DELA
Marcus Måtar har på markägares vägnar gjort ytterligare en komplettering till Högsta förvaltningsdomstolen gällande västra Föglö. ”Det förefaller som att landskapsregeringen avsiktligt undanhållit viktig information”, skriver han.

”Landskapsregeringen har undanhållit information”

Landskapsregeringen har undanhållit information om tunneln. Det menar markägare som skickat in en ny komplettering till Högsta förvaltningsdomstolen.