DELA
När nu alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland digitaliseras och görs tillgängliga för allmänheten tackar landskapsarkivarie Åke Söderlund, som arbetat med frågan, Folke Wickström och Jerker Örjans för deras engagemang i ärendet. Här syns de i en artikel i Nya Åland den 15 april 2008.

Åland med i ”enastående och unikt” tidningsprojekt

Alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland – däribland varje nummer av Nya Åland – ska under de tre närmaste åren digitaliseras och tillgängliggöras bland annat på webben.