DELA

Åland med i ”enastående och unikt” tidningsprojekt

Alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland – däribland varje nummer av Nya Åland – ska under de tre närmaste åren digitaliseras och tillgängliggöras bland annat på webben.
En av de drivande parterna i projektet är Ålands landskapsarkiv.