DELA
Foto: Jonas Edsvik

Landskapets budget för 2020: 10 miljoner på minus

Landskapet budgeterar med ett underskott på 9,9 miljoner euro för nästa år.

Skatteinkomsterna ökar en aning, liksom klumpsumman, men flitpengen minskar för tredje året i rad.
Landskapets budget som presenteras som bäst nu på torsdag förmiddag av övergångsregeringen med Katrin Sjögren (Lib) som lantråd.

Bland investeringarna står kortrutten för den absolut största delen. Investeringarna uppgår till cirka 34,8 miljoner netto och av dessa är 20,6 miljoner euro infrastrukturinvesteringar som övervägande går till kortruttsprojektet.

Landskapet vill dela ut 15 miljoner i Paf-medel, det är sex miljoner mindre än 2019, men den andel som går till tredje sektorn är lika stor. Skillnaden är att man nästa år inte lånar pengar ur Paf-medlen.