DELA
Foto: Stefan Öhberg

Lib i budgetdebatten: Ovilja att förändra

Ingrid Zetterman höll Liberalernas gruppanförande och riktade kritik mot landskapets ovilja att förändra och effektivisera.
– Det leder obönhörligen till fler årsverken och att den offentliga sektorn växer. På det planet talar budgeten sitt tydliga språk, säger hon.