DELA
Foto: Joakim Holmström

Landskapet tillsatte coronakommission

Den kommission som ska utreda covid-19-pandemins social- och hälsoeffekter för landskapets räkning är nu tillsatt.

I den ingår: social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (ordförande), utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd (vice ordförande), byråchef Elisabeth Storfors, byråchef Ylva Lindström, specialsakkunnig Tove Nylund (sekreterare), kommundirektör Christian Dreyer, förbundsdirektör Katarina Dahlman, förvaltningschef Katarina Sundberg, klinikchef Sirpa Mankinen och skoldirektör Mathias Eriksson.

Mandatperioden för kommissionen följer från tillsättningen av regeringen Thörnroos, alltså fram till år 2023. Tillsättningsförfarandet följer inte jämställdhetsreglerna, då övervikten är kvinnor, men landskapsregeringen motiverar detta med att medlemmarna är valda utgående från kommissionens syfte och vilka tjänsteuppgifter de har.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp