DELA
Foto: Emma Harald

Landskapet sågar snabbrutten

Landskapets tjänstemän har synat Ålands natur och miljös alternativ, snabbrutten, till förnyad skärgårdstrafik. Tjänstemännen sågar förslaget vid fotknölarna. Man menar att det inte är tekniskt genomförbart, att det inte leder till mindre koldioxidutsläpp eller sänker driftskostnaderna.
Snabbruttsförslaget presenterades i december och landskapet lovade då att analysera förslaget. Det har man nu gjort och resultatet presenterades under lantrådets presskaffe med åländska journalister på tisdagen. Infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) sammanfattar snabbrutten som ”ogenomförbar” och ”utan verklighetsförankring”.

– Man kan kort och gott säga, efter den här djupanalysen, att vi varit på rätt spår i kortruttsutredningarna, för de grundar sig på sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. I jämförelsen kommer det fram att kortrutten kan ge en bättre servicenivå, till en betydligt mindre kostnad, säger Mika Nordberg.

Snabbruttsalternativet kritiseras på flera punkter:

– Den föreslagna fartygstypen är inte tekniskt genomförbar.

– Det går inte att i praktiken uppnå den servicenivå som man presenterar i förslaget till turlista.

– Förslaget minskar inte koldioxidutsläppen i jämförelse med landskapets alternativ.

– Förslaget sänker inte driftskostnaderna.

– Förslaget innebär ökade kostnader för brukarna, om man ska uppfylla skärgårdsbornas transportbehov.

I analysen skriver landskapet att Ålands natur och miljös alternativ inte är jämförbart på systemnivå eftersom man inte använt samma grundparametrar, vilket gör att de kostnadsinbesparingar som presenteras är ”högst osannolik”. Landskapet menar också att delar av snabbruttsförslaget inte grundar sig på vetenskaplig fakta.