DELA
Foto: Johan Orre
Rsken för att någon inte deltar i ett räddningsuppdrag minskar om regelverket kring ersättning är tydligt och rättvist. Så motiverar landskapsregeringen förslaget till ändring av räddningslagen.

Lagändring för ersättning till frivilliga brandkårister

Landskapet ska betala olycksfallsersättning för medlemmar i frivilliga brandkårer som inte får ersättning för sitt arbete.