DELA
Foto: Jeanette Östman/SPT

Landskapsregeringen ryter ifrån om coronaintyg

Lantrådet Veronica Thörnroos och social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) ryter i från om ett eventuellt införande av krav på coronaintyg i ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet skickade nyligen ut ett förslag om tillfälliga ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar på remiss, där bland annat krav på intyg för genomgången coronavaccinering, nyligen taget negativt test eller nyligen genomgången covidsjukdom föreslås för att få delta i evenemang, men även för inresande vid ankomst till Finland.

Lantrådet och ministern påpekar bland annat att många ungdomar mellan 12 och 15 år som är skrivna i Sverige och vistas på Åland regelbundet ännu inte fått vaccinet och att dessa orimligen drabbas av ett införande av intyget. De skriver också att täckningsgraden av vaccinerade kommer att öka under hösten och att någon sådan åtgärd inte är nödvändig. Enligt utlåtandet är det i lagförslaget oklart om beslutanderätten om vaccinpass kommer att ligga hos regionalförvaltningsverken (här på Åland innebär det landskapsregeringen) eller om man menar att kravet gäller hela Finland inklusive Åland.

Holmberg-Jansson och Thörnroos skriver också att man ser ”mycket allvarligt på att statsrådet upprepade gånger trots formella påpekanden bryter mot både hörande- och språkkraven” då stora delar av lagförslaget bara finns tillgängliga på finska.

Läs mer i morgondagens Nya Åland.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp