DELA
Foto: Stefan Öhberg
Sedan i mars har kyrkbänkarna i de åländska kyrkorna varit tomma och församlingarna har istället direktsänt gudstjänster via nätet. Från och med den 1 juni är kyrkorna återigen öppna för allmänheter, men med några begränsningar. Bilder är från en av påskens gudstjänster i Geta kyrka. Till vänster kyrkoherde Jon Lindeman och i församlingen sitter Gunilla Nilsson, Ingrid Björkskog, Gun-Britt Lyngander, Anna Pettersson, Anja Evenson och Yvonne Eriksson. På andra våningen står kantor Johanna Evenson och Inger Marie Sundblom.

Kyrkan öppnar för gudstjänstbesökare igen

De åländska gudstjänstbesökarna sitter redan av tradition ganska spritt i kyrkbänkarna och därför innebär restriktionslättnaderna i praktiken inte så stor skillnad jämfört med normala omständigheter. Däremot begränsas konfirmationerna.