DELA
Foto: Jonas Edsvik

6,5 miljoner euro mer föreslås till sjöfarten

En satsning om 6,5 miljoner euro föreslås för att stärka sjöfartens konkurrenskraft efter coronapandemin och för att förbereda sig för försämring av ekonomin till följd av kriget i Ukraina.Tanken är att staten ska betala tillbaka avgifter till rederierna.