DELA
Foto: Stefan Öhberg

Inga svar från ministeriet om lagproblematik

I dag hölls ett möte mellan landskapsregeringen och social- och hälsovårdsministeriet gällande lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.