DELA
Foto: Joakim Holmström

Kraftigt påverkan av pandemin – men kanske lite ljusning för Viking Line

Coronapandemin fortsätter att prägla både Viking Lines verksamhet och resultat, det slår rederiet fast i sin första halvårsrapport för 2021, som offentliggjordes idag torsdag.

”Men vi har i slutet av kvartalet ändå sett en ökad efterfrågan på våra tjänster mellan Åland, Finland och Sverige. Trafiken mellan Finland och Estland har styrts hårt av restriktioner. Bolagets trafikplikt och kostnadskontroll har under perioden varit i fokus.”  skriver styrelsen i rapporten.

Försäljningen av Mariella och av terminalen i Åbo förväntas också att stärka resultatet för 2021.

Läs en intervju med vd Jan Hanses i fredagens Nya Åland!

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning minskade med 26,7 procent till 71,5 miljoner euro under perioden 1 januari – 30 juni 2021 ( jämfört med 97,5 under samma period i fjol). Rörelseresultatet uppgick till 4,5 miljoner euro, en stor förändring mot samma period i fjol då man redovisade minus 27,4 miljoner euro.

”Det andra kvartalets resultat karaktäriseras av trafikplikt och frakttransporter men även av att en ökad efterfrågan inom passagerarsektorn kunnat skönjas i slutet av perioden.” står det i rapporten.

Under första halvåret har Viking Line fått stöd från Traficom för allmän trafikplikt för koncernens fartyg på linjerna Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm, Mariehamn-Kapellskär och Helsingfors–Tallinn. Därtill har man fått stöd från Närings-, Trafik- och Miljöcentralernas (NTM) och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) för återanställning samt kostnadsstöd från Statskontoret i Finland.

Resultatet i siffror januari–juni 2021 (jämfört med januari–juni 2020)

 • Omsättningen uppgick till 71,5 Meur (97,5 Meur).
 • Övriga rörelseintäkter var 33,6 Meur (16,1 Meur).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,5 Meur (-27,4 Meur).
 • Finansnettot blev -2,4 Meur (-2,1 Meur).
 • Resultat före skatter uppgick till 2,2 Meur (-29,5 Meur).
 • Resultatet efter skatter var 2,7 Meur (-23,7 Meur)

  Reviderade resultatutsikter. Utsikterna för verksamhetsåret 2021 är bättre än utfallet för 2020. En förbättrad efterfrågan från slutet av kvartal 2 2021 tillsammans med engångsposter i form av försäljningen av Mariella och beräknad inlösen av terminalen i Åbo kommer att stärka resultatet. Fortsättningsvis finns osäkerhet kring hur myndighetskrav, stöd, vaccineringsprogrammens effekter och därmed sammanhängande begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning för helåret 2021, men sammantaget bedömer styrelsen att rörelseresultatet kommer att vara positivt.

 • Tack för att du väljer Nya Åland!

  Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

  Välj belopp