DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kompostering med ny teknik

Ålandskomposten har storsatsat på ny utrustning och väntar nu på klartecken att få ta i bruk hela den nya komposteringsanläggningen.

Frågan nu är hur allt blir. I fredags kom en ny motgång när HFD underkände ett beslut av landskapsregeringen.
I förra veckan besökte Nya Åland Ålandskompostens anläggning i Sund Gunnarsby. Tanken var att innehavaren Bengt Karlsson skulle visa hur den nya trumkomposten fungerar. I fredags i förra veckan fattade Högsta förvaltningsdomstolen beslut om att upphäva landskapsregeringens beslut om att godkänna trumkomposten. Läs mer om domslutet i artikeln här intill.

Sedan Nya Åland senast besökte Ålandskomposten har mycket hänt. Till exempel använder man inte längre plastkorvarna, där hushållsavfall och animaliskt avfall av olika slag har komposterats under många år.

Innehavaren Bengt Karlsson har under det senaste året satsat stora pengar på att modernisera anläggningen för att i första hand garantera att smittskyddsbestämmelserna uppfylls eftersom specifika krav ställs på hygienisering av slakt- och fiskavfall. Investeringskalkylen slutade på 600 000 euro men den nya tekniken har kostat mycket mera än så, säger han utan att avslöja slutsumman.

– Jag är besviken över att jag inte fick bygglov för att bygga den nya hall jag ville bygga och som skulle ha underlättat logistiken. Nu har jag i stället bara en jättestor asfalterad yta där hallen skulle ha stått.

Läs mer i måndagens Nya Åland!