DELA
Foto: Jonas Edsvik
Turerna kring Ålandskompostens hantering av animaliska biprodukter är vid det här laget så många och snåriga att det är svårt att hålla ordning på dem alla. Polisanmälningar och domstolsbeslut avlöser varandra - och nu får riksåklagarämbetet ta sig an landskapsåklagaren beslut att inte åtala landskaps regeringens tjänstemän och politiker. Så sent som i november i fjol kom Högsta förvaltningsdomstolen till slutsatsen att Ålandskompostens nya trumkompostering (bilden) inte fyller EU-kraven för smittskydd.

Åtalseftergifterna blir fall för riksåklagaren

Ålandskompostens grannar klagar hos riksåklagarämbetet över landskapsåklagare Ina Johanssons beslut att inte väcka åtal mot flera av landskapsregeringens tjänstemän och politiker för brott mot tjänsteplikten.