DELA
Foto: Joakim Holmström
Förra landskapsregeringen gjorde inget fel när de beviljade Svinryggens deponi Ab investeringsstöd för biogasanläggning. Bilden togs när beslutet offentliggjordes. Från vänster dåvarande vice lantråd Camilla Gunell, Svinryggens vd Jesper Svanfelt och styrelsens ordförande Tage Eriksson.

HFD avslog besvär om biogas

HFD avslår Ålandskompostens besvär mot landskapsregeringens beslut att bevilja investeringsstöd till Svinryggens deponi för byggande av en biogasanläggning.