DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kommunerna åläggs finansiera Fixtjänst

Från och med år 2021 ska Fixtjänst enligt landskapsregeringens planer finansieras fullt ut av kommunerna.
Detta oroar huvudmannen Ålands Handikappförbund eftersom det inte finns garantier för att kommunerna tar på sig kostnaden.