DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland ryter ifrån – igen

Förslaget om omfattande tillfälliga ändringar i smittskyddslagen har nu nått riksdagens grundlagsutskott.
I två utlåtanden till utskottet riktar landskapsregeringen svidande kritik mot propositionen – bland annat för att inte följa FN:s konvention om barns rättigheter.