DELA
Foto: Stefan Öhberg
Lantrådet Veronica Thörnroos (C) och resten av landskapsregeringen är frustrerad över rikets upprepade överträdelser av självstyrelsen. Ålands- och justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) har flera gånger påtalat vikten av att beakta Åland i lagberedningen, men det har inte hjälpt.

Åland ryter ifrån – igen

Förslaget om omfattande tillfälliga ändringar i smittskyddslagen har nu nått riksdagens grundlagsutskott.