DELA
Foto: Ida K Jansson

”Kartlägg lämpliga områden för fiskodling”

Åland gör rätt som beviljar fiskodlingar tillstånd utifrån nettobelastning, enligt en expert från jord- och skogsbruksministeriet.

Hans råd är att landskapet går igenom sina egna områden för att se vilka som kan lämpa sig för fiskodling.
– Fisk är gott och hälsosamt och något alla vill ha mer av.

Det sa Orian Bondestam från jord- och skogsbruksministeriet, en av gästtalarna på seminariet som ordnades av Nordic Trout Ab och Ålands fiskodlarförening i går.

Men efterfrågan är överallt större än tillgången, och det var där debatten tog avstamp. Orian Bondestam berättade att fiskodlingen i Finland producerade som mest 1991 – 19 200 ton – men att siffran på senare år parkerat sig kring 12 400 ton. Han kontrasterade detta med att fiskodling globalt sett är den snabbast växande livsmedelsindustrin.

– Frågan är: borde vi också haka på den utvecklingen?

Enligt Orian Bondestam är fiskodlingens andel av fosforutsläppen ”försvinnande liten” jämfört med jordbrukets.

– Fiskodlingen stod för i medeltal två procent av fosforutsläppen i Skärgårdshavet 2012–2018.

Orian Bondestam avslutar med att föreslå att Åland kartlägger lämpliga områden för fiskodling – öppna, djupa vatten – och att landskapet söker odlingstillstånd för de bästa områdena i landskapets ägo. Sedan hyrs områdena ut till företag på villkor att de matar fisken med Östersjöfoder och sätter in andra åtgärder för att skydda miljön.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!