Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: Fiskodling

Åländska fiskodlingar med i stort hållbarhetsprojekt

10Två åländska fiskodlare ska nu delta i ett norskt projekt för att testa teknik för att samla upp slam från fiskodlingar – och hitta...

Fifax odling är på gång igen

Fifax samlade totalt nio miljoner euro i nytt kapital under 2023. Odlingsverksamheten återupptogs förra våren, efter omfattande virussanering. Man är nu uppe i 100...

Fifax behöver fylla på kassan med 4 miljoner

Fisken växer igen i bassängerna i Eckerö. Men Fifax behöver fyra nya miljoner. Nu kallar bolaget till en extra stämma. Fifax, med landbaserad fiskodling i...

Fiskfarmar på land?

Tillstånd ansöks för nya stora fiskodlingar vid Gustavs söder om Enskär (ÅLR2023/6446). Samtidigt har Nordic Trout helsidesannonser i lokaltidningarna och Ålands handel (3/2023) under...

Fifax alla odlingsfaser på gång på nytt

I maj blev Fifax officiellt fritt från IHN-virus och nu är alla faserna i odlingen igång igen. Förra veckan flyttades ett parti på över...

2022 rekordår i Finland för fiskodling – nivån på Åland återställd...

Under 2022 ökade mängden och värdet av odlad matfisk i Finland. På Åland steg mängden tillbaka till samma nivå som året innan. Det betyder...

Fifax är IHN-fritt

Fifax är nu officiellt IHN-fritt. Landskapsregeringen beslutar att upphäva beslutet om åtgärder mot misstänkt smittsam djursjukdom i sin helhet. Det var i juni 2022 som...

”Som att 45 000 personer skulle skita rätt i sjön”

Vattenlagen borde träda i kraft vid årsskiftet, anser Simon Holmström (HI), eftersom tio fiskodlingar ska få sina tillstånd prövade nästa år. Om vattenlagen inte...

Ömsen tvekar om Fifax emission

Fifax planerade emission tog form direkt efter måndagens bolagsstämma. En fulltecknad emission skulle ge cirka 5 miljoner. Emissionen genomförs som en företrädesemission för nuvarande ägare....

Fifax plan för omstarten

Efter en höst med virussanering – nu är den landbaserade fiskodlaren Fifax redo för en total omstart i mars.