DELA

Landskapet varnar: Dålig luft på Åland just nu

Sedan i fredags den 12 oktober har luftkvaliteten på Åland liksom, i hela södra Finland varit sämre än normalt, det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande idag, tisdag.
Halterna av både små och stora partiklar är hög och halterna av stora partiklar överskrider EU:s tröskelvärden.

”Orsaken till de höga partikelhalterna i luften är en kombination av flera faktorer. Väderförhållandena, högt lufttryck och höga temperaturer, har bidragit till att dålig luftkvalitet har uppstått. De lokala partikelutsläppen har alltså till stor del stannat på marknivå. Samtidigt har de sydliga vindarna fört med sig luftföroreningar i form av små partiklar från Mellan- och Sydeuropa. Även sandpartiklar från Sahara har nått åländska breddgrader.” skriver landskapet i sitt pressmeddelande.

Personer med känsliga luftvägar kan känna av den försämrade luftkvaliteten.