DELA
Foto: Jonas Edsvik

Jordbrukets huvudbry är brist på arbetskraft

I veckan hade representanter från Ålands Producentförbund, Hushållningssällskapet och Ålands maskinring möte med landskapet och AMS.
Syftet var att diskutera jordbrukarnas huvudbry i coronakrisen: brist på arbetskraft.

Just nu är största oron att få in smitta på gårdarna.
– Att gårdsfolket och arbetare ska bli sjuka. Det gäller att ha en krisplan och att någon annan kan ta över ens uppgifter. Vårbruket är på kommande och då är det en hög arbetstopp, säger Producentförbundets vd Sue Holmström.

På Åland finns det fyra avbytarföretag och det finns även diskussioner på gång med gamla avbytare om de kan hoppa in vid kriser. Men till sommaren väcks en annan fråga, hur blir det med utländska säsongsarbetare?

– Det är svårt att få hit utländsk arbetskraft om gränserna är stängda.

EU-kommissionen diskuterar förslag för fri rörlighet för viktiga yrkesgrupper.

– Dit hör ju jordbrukssektorn. Samtidigt måste man ju tänka på smittspridningen, det är en vågskål.

Styra om arbetsresurser?

Holmström säger att det kommer behövas mycket arbetskraft under sommarsäsongen, men att det är viktigt med kompetent personal.

– Det är viktigt att arbetet sköts noggrant och att produkterna håller bra kvalitet. Därför är det bra med med de här utländska arbetarna som har erfarenhet och kommer hit år efter år, det är svårt att ta in helt ny personal och lära upp.

Men sådana diskussioner har förts, huruvida man kan styra om en del av den arbetskraft som i sommar står utan jobb mot jordbruket som behöver resurser.

– Det finns arbetsgvare som ringt om sin permitterade personal och varit oroliga och vill att de ska få jobb.

För tillfället ska alla jordbrukarföretag avisera om personalbehov via AMS.

– Vi kom fram till att det är smidigast om all rekrytering går via AMS, så vet alla var de ska söka.

För tillfället går det bra för primärnäringen som haft ett högt säljtryck.

– Vi ska se vart det här bär. Hur många som är villiga att arbeta och hur det blir med den fria rörligheten.