DELA
Foto: Stefan Öhberg
Ida Nordell jobbar som laborant i Lotsbroverket. Här packar hon in vattenprovet som skickas till fastlandet för analys.

Avloppsvatten kan ha spår av covid-19

Av de 7 000 kubikmeterna vatten som dagligen rinner genom Lotsbroverket tas det en gång i månaden ett prov för att kontrollera om det finns spår av covid-19 i avloppsvattnet.