DELA
Foto: Jonas Edsvik

Jämställdhet på dagis i stans socialnämnd

Jämställdhet i barnomsorgen, och omvandling av en avdelning på Trobergshemmet till ”effektiverat serviceboende”.

Det är två av de frågor som socialnämnden i Mariehamn tar upp på sitt möte i kväll.
Enligt en färsk utredning i socialnämnden skulle det löna sig att göra om en institutionsavdelning på Trobergshemmet till ett effektiverat serviceboende.

En sådan omvandling skulle motsvara behoven bättre och vara bättre anpassad till kommande lagstiftning och gällande budget. Effektiverat serviceboende är till för klienter med ”tämligen omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt, dock inte medicinsk vård”.

Personaltätheten är 0,7 per klient. Institutionsboende är avsett för multisjuka klienter med omfattande omvårdnadsbehov och behov av medicinsk vård dygnet runt. Personaltätheten är 0,8 per klient.

Socialdirektören föreslår att nämnden godkänner en jämställdhets- och likabehandlingsplan för barnomsorgen i Mariehams stad.

Planen går igenom vad diskriminering och trakasserier är, och ger exempel. Direkt diskriminering kan vara att rasifiera, det vill säga att göra ett barn ”icke-vitt” genom att bemöta det på ett annat sätt: uppmana barnet att berätta om sin kultur eller låta barnet höra att dess språk eller namn är svårt att lära sig.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!