DELA
Foto: Päivi Mattila

Landskapsrevisionen: ”Infrastrukturavdelningen är sårbar”

Kompetent personal, men sårbar, och överbelastad organisation med bristande ledning. Det framgår av den internrevision som gjorts av infrastrukturavdelningen.