DELA

HFD förkastar Paf:s och Ålands byggs överklagan

Paf räknas som en upphandlande enhet och har inte skött upphandlingen av byggentreprenaden av det nya huvudkontoret på rätt sätt.

Men Ålands bygg får ingen ersättning för utebliven vinst. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Både Ålands bygg och Paf överklagade marknadsdomstolens dom som kom vintern 2017. Bakgrunden är den tvist som uppstod i samband med byggandet av det nya huvudkontoret. Tre anbud lämnades in och Paf tog inte det som var billigast. Men i motiveringen till valet av entreprenör menar spelbolaget att andra faktorer utöver pris har spelat in i bedömningen.

Paf vänder sig emot att spelbolaget enligt marknadsdomstolens dom ska vara en aktör som ska följa reglerna för offentlig upphandling. Enligt Paf:s motivering är verksamheten konkurrensutsatt, har ett vinstkrav och får ingen offentlig finansiering. Därför bör spelbolaget inte behandlas som en upphandlande enhet.

Men även Högsta förvaltningsdomstolen menar, precis som marknadsdomstolen, att Paf är en upphandlande enhet och att bygget har överskridit EU-tröskelvärdet för när lagen om offentlig upphandling ska tillämpas.

– Det är ett negativt beslut för oss eftersom offentliga upphandlingar är tidskrävande och kostnadskrävande. Det här gör det svårare att verka på samma villkor som våra internationella konkurrenter, säger Pafs kommunikationsdirektör Anders Sims.

I praktiken innebär beslutet dock ingen förändring.

– Efter marknadsdomstolens beslut har vi redan börjat jobba i enlighet med lagen om offentlig upphandling.