DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FORSKARE Docent Alain Topor har i sin forskning kommit fram till att ett genuint bemötande från personalens sida får patienter att må bättre.

Han efterlyser fler äkta människor inom vården

Hur skall människor i utsatta lägen bemötas?

Frågan dryftades i Alandica i går.
Ålands första bemötandeseminarium lockade hundratals intresserade. Seminariet arrangerades av Ålands handikappförbund i samarbete med landskapet och ÅHS.

En av föreläsarna var Alain Topor, docent i psykiatri vid Stockholms universitet. Han ifrågasätter ordet bemötande som seminarierubrik.

– Bemötande kan läras ut och bli en teknik som går ut på att personalen skall vara vänlig, saklig, neutral och inte emotionell, säger han.

– Jag vill hellre tala om mötande. Patienten skall få mötas av genuina människor. Om mötet upplevs som äkta och positivt värderas det högt av patienten och leder till att han eller hon mår bättre.

Topor konstaterar att ett mötande inte alltid behöver handla om vänlighet, en arg människa kan också upplevas som äkta.

– Jag har utvecklat en djup respekt för olikhet. Personer som jag till exempel kan tycka att saknar empati kan uppskattas högt av patienter.

Han anser att dagens vårdsystem håller på att utvecklas i en farlig riktning.

– Produktiviteten inom vården mäts i kvantitet och inte i kvalitet, bara det står i motsättning till det som borde vara kärnan i all form av vård.

Läs mer i papperstidningen!