DELA
Foto: Erkki Santamala

Omfattande vaccinering redan vid ÅHS

Vårdpersonal som arbetar med riskpatienter måste vaccineras enligt den nya smittskyddslagen som träder i kraft nästa månad. Men på ÅHS finns det sedan tidigare omfattande vaccineringsrutiner.

– Vi går genom vacciner vid alla nyanställningar och sedan vart tredje till femte år, säger överskötaren Monika Bäckman.
Från och med mars måste enligt en ny lag alla arbetsgivare inom social- och hälsovården se till att all personal som arbetar med så kallade riskpatienter är vaccinerad, vilket Nya Åland berättade om i går.

Det innebär att ÅHS till viss del måste utarbeta nya rutiner för vaccineringen av sin personal. Men personalen har varit vaccinerad även tidigare.

– Vi går vid nyanställningar genom samtliga vaccinationer som den anställde fått tidigare och vad som behöver kompletteras. Sedan kontrolleras vaccinationerna vart tredje till femte år.

– I princip har all personal blivit erbjuden samma vaccin. De som har så kallat riskarbete blir förutom grundvaccinerna även erbjudna vaccin mot Hepatit B och vi har också alltid rekommenderat personalen att ta vaccin mot säsongsinfluensa, säger Monika Bäckman som är överskötare på ÅHS personalhälsovård.

Chefläkaren Jaana Lignell berättar att det ännu inte är bestämt hur de nya vaccineringsrutinerna ska se ut.

– Lagtexten har inte ännu kommit ut men ÅHS har börjat med förbereda sig för de kommande förändringarna.

Läs mer i fredagens Nya Åland!