DELA
Foto: Stefan Öhberg

Läkarbristen märks mest inom psykiatrin

Av ÅHS totalt 66 läkartjänster är 25 tillsatta genom olika temporära arrangemang. Svårast är det att hitta ordinarie läkare till psykiatrin.
ÅHS har idag totalt 66 läkartjänster, varav 41 är ordinarie tillsatta och 25 tillfälliga. Därutöver finns 15 platser för AT- och ST-läkare.

ÅHS chefläkare Olli-Pekka Lehtonen kallar 25 tillfälligt anställda som en ”tämligen hög men hanterbar” siffra, på generell nivå.

– Hälsovården avviker lite från andra branscher. Den medicinska kunskapen innehåller 50 specialiteter, och om vi som sjukhus skulle skulle ha enbart ordinarie anställda skulle det innebära att kompetensen begränsades, säger han.

Förklaringen är helt enkelt att ett visst in- och utflöde av läkare innebär att ny kompetens kommer in.

– Alla sjukhus accepterar att en viss andel tjänster är temporärt besatta, säger Olli-Pekka Lehtonen, som kallar omväxlingen för en rikedom.

– Åtminstone ur arbetsgivarsynpunkt är det bättre med att folk kommer och går. Om alla är permanenta blir det svårare att utveckla kompetensen inom organisationen. Och unga läkare är inte längre inställda på att jobba på samma sjukhus i 30 år.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!