DELA
Foto: Pressbild
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström sitter på Svenska riksdagsgruppens mandat i grundlagsutskottet. Förra veckan representerade han utskottet på jubileumsseminariet för 10 år av EU:s stadga för grundläggande rättigheter i Bryssel. Där deltog även justitieminister, tillika Ålandsminister, Anna-Maja Henriksson (SFP).

Grundlagsutskottet hör Åland på tisdag

Ålands landskapsregering hörs av riksdagens grundlagsutskott på tisdag.