DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fördubbling av övertid på regeringskansliet

Coronapandemin har lett till färre övertidstimmar och totalt 378 200 euro mindre i övertidsersättningar inom landskapsförvaltningen under 2020 jämfört med 2019. Det beror främst på att restriktionerna lett till en minskning inom flera verksamheter, men samtidigt har vissa avdelningar i stället fått en kraftigt ökad arbetsbörda.– Arbetsfördelningen har blivit mer ojämn, berättar förvaltningschefen John Eriksson.