DELA
Foto: Jonas Edsvik
De avdelningar med mest övertid är traditionellt sett infrastrukturavdelningen och näringsavdelningen. Till följd av coronapandemin har också tjänstemännen på regeringskansliet och utbildnings- och kulturavdelningen tvingats jobba över i större utsträckning. Statistiken som Nya Åland har begärt ut visar att de flesta övertidstimmar i samband med coronarelaterade åtgärder rapporterades in under våren 2020.

Fördubbling av övertid på regeringskansliet

Coronapandemin har lett till färre övertidstimmar och totalt 378 200 euro mindre i övertidsersättningar inom landskapsförvaltningen under 2020 jämfört med 2019. Det beror främst på att restriktionerna lett till en minskning inom flera verksamheter, men samtidigt har vissa avdelningar i stället fått en kraftigt ökad arbetsbörda.– Arbetsfördelningen har blivit mer ojämn, berättar förvaltningschefen John Eriksson.