DELA
Foto: Jonas Edsvik
Riksdagens kommunikationsutskott står enhälligt bakom att färtrafiken mellan Åland och Finland ska få utnyttja ö-undantaget. Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot, är nöjd med utlåtandet.

Grönt ljus för ö-undantag i utskott

Kommunikationsutskottet i riksdagen stöder enhälligt att färjtrafiken får utnyttja ö-undantaget från utsläppshandeln i trafiken mellan Åland och Finland. – Jag är mycket nöjd med utlåtandets innehåll, säger Mats Löfström i ett pressmeddelande.

Att ta i bruk ö-undantaget för färjtrafiken mellan Finland och Åland ingår i regeringen Orpos regeringsprogram. Nu har riksdagens kommunikationsutskott tagit ställning till förslaget. Utlåtandet är enhälligt och positivt till undantaget.

– Jag är glad att vi fick ett enhälligt utlåtande i kommunikationsutskottet om att ta i bruk ö-undantaget. Utskottet konstaterar enhälligt att det är ytterst viktigt för att trygga Ålands tillgänglighet och goda förbindelser, säger Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot i ett pressmeddelande.

Enligt utlåtandet skulle Åland, utan undantag, drabbas av ökade kostnader eller försämringar i turtätheten vilket skulle försvaga Ålands tillgänglighet och konkurrensläge. Ökade transportkostnader kunde leda till högre produktionskostnader för företag på Åland och försämra Ålands försörjningsberedskap. Enligt regeringens beräkningar handlar det om 18 miljoner per år när utsläppshandelssystemet är i fullt bruk 2026.

– Det är stora summor som skulle öka kostnaderna och minska Ålands konkurrenskraft. Därför är det motiverat att ta i bruk undantaget eftersom vi som ö-samhälle är helt beroende av sjötransporter, säger Mats Löfström.

 

Foto: Elina Pekulesa
Mats Löfström.

Sverige väljer också undantag

Enligt sakkunnighöranden är ö-undantagets klimateffekt ”ytterst liten i sammanhanget” enligt pressmeddelandet. Utskottet poängterar också att Sverige tar i bruk ö-undantaget för trafiken mellan Gotland och fasta Sverige.

– Min förhoppning är att ö-undantaget ska innebära att rederierna som trafikerar Åland ska kunna minska sina utsläpp snabbare än om man inte hade omfattats av ö-undantaget. Det är ett realistiskt antagande eftersom vissa rederier redan kommunicerat att de tänkt använda inbesparingen som undantaget ger för att understöda åtgärder som minskar utsläppen. Då skulle ö-undantaget kunna ha både en positiv ekonomisk effekt och positiv klimat-effekt, säger Mats Löfström.

Enligt honom vill utskottet främja tillgången på miljöbränslen, men i dag finns inte tekniska lösningar och miljöbränslen att tillgå.

Kommunikationsutskottets utlåtande ges till ekonomiutskottet som ska färdigställa betänkandet inför behandling i plenum.