DELA
Foto: Jonas Edsvik
Båtar som trafikerar Finland–Åland–Sverige får bara ta del av undantaget mellan Åland och Finland.

Nytt lagförslag ska trygga ö-undantaget

Arbets- och näringsministeriet i Finland har skickat en ny lag på remiss, enligt vilken EU:s ö-undantag från utsläppsrättshandeln ska tillämpas inom sjöfarten mellan Åland och fastlandet. Undantaget gäller inte mellan Åland och Sverige.

Undantaget ska enligt lagförslaget omfatta resor med passagerarfärjor med bruttodräktighet på minst 5 000 ton mellan Åland och fasta Finland.

– Utsläppsrätterna kan man se som en skatt på koldioxid. Det är helt rätt att en ö som Åland som är beroende av sjötrafiken får ett undantag, säger infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) till Nya Åland.

Foto: Jonas Edsvik
Det är helt rätt att en ö som Åland som är beroende av sjötrafiken får ett undantag, säger infrastrukturminister Christan Wikström (Ob).

– I ett optimalfall skulle vi ha ett undantag som går till Sverige också. Även om det är mellan bara fasta Finland och Åland så är det fortfarande väldigt bra, för det betyder att verksamhetsförutsättningar för rederierna som trafikerar till och från Åland fortfarande är bra, säger Wikström.

Varför omfattas resor till Sverige inte av det här undantaget?

– Vi försökte få in det också men den här frågan har varit väldigt känslig. Den kanske är mindre känslig i nuvarande regering i Finland. Men det handlar om ett undantag från påbud från EU om att reducera utsläpp så det blir så klart en politiskt känslig fråga att jobba för en Ålandsanpassad lösning, säger Wikström.

– Det blir en konkurrensfördel för dem som trafikerar mellan Finland och Åland gentemot dem som trafikerar mellan Sverige och Åland. Samtidigt är inte det ett problem för det beror helt på vilken typ av varor och människor som ska förflyttas mellan de olika regionerna och där verkar det inte föreligga någon slags intressekonflikt.

Hur är det med båtar som trafikerar Finland–Åland–Sverige?

– Du får undantag för den delen av rutten som är mellan Åland och fastlandet men inte för säg Stockholm–Långnäs. Det blir en uppdelning i vad du behöver betala för. Utsläppsrätten räknas ut på hur mycket utsläpp du har och det kan du räkna ut beroende på vilka maskiner du har och vad du stoppar i dem, säger Wikström.

– Det är väldigt fort framtaget det här och industrin är väldigt konfunderad över hur det här faktiskt ska gå till, säger Wikström.

LÄS OCKSÅ