DELA
Foto: Jonas Edsvik
Att trafiken mellan Åland och fastlandet ska undantas från EU:s handel med utsläppsrätter fram till 2030 delar medlemmarna i hållbarhetsrådet.

Hållbarhetsrådet oenigt om ö-undantaget

Åsikterna har gått ganska tvärt isär inom Utvecklings- och hållbarhetsrådet gällande ö-undantaget. Ett flertal rådsmedlemmar har varit kritiska till att Åland går in för att ge sjöfarten frikort.