DELA
Foto: Joakim Holmström

Läget allvarligt för stadens hamnbolag

Gott resultat för Mariehamns hamn 2019, men bolagsstämman flyttas fram och det den nuvarande situationen med mycket begränsad fartygstrafik bådar inte gott för 2020.
Mariehamns Hamn offentliggjorde nyligen sin verksamhetsberättelse för 2019. I den kan man läsa att hamnen gjort ett gott resultat. År 2019 är hamnbolagets femte verksamhetsår. Mariehamns hamn redovisar en nettovinst om nästan 2,7 miljoner euro. Nettovinsten 2018 var cirka 440 000 euro. Intäkterna är 5 % högre än året före. Personalkostnaderna har stigit med 7 % och en del av ökningen är tillfällig på grund av det stora investeringsprojektet i nya Kaj 3.

Kaj 3 förväntas färdigställas i höst, enligt tidtabell. Projektet innehåller nya matar- och landgångar, ny bilramp och bilklaff till Kaj 3 samt betydande anpassningar till våra kunders tonnage.

Hamnbolaget har betalat 1,62 miljoner euro till Mariehamns stad. Betalningarna är räntor på lån från staden och mark- och vattenarrenden.

I ett pressmeddelande berättar hamnen också att i nuläget är situationen mycket allvarlig. Rådande mycket begränsade fartygstrafik kommer väsentligt att negativt påverka bolagets omsättning, resultat och drift för 2020. (fj)