DELA

Skyddsjakt på varg i hela Hammarland

Skyddsjakten på den varg som rev får i Hammarland Boda i början av oktober har nu utvidgats till att omfatta hela Hammarland.
– Det gör saken mycket lättare när vi har tillgång till all mark i hela kommunen, säger Lars Nordström, ordförande i Hammarlands jaktvårdsförening.

– Nu får vi jaga i kombination med älgjakt, vi kan bedriva drevjakt och jakt med hund.

Enligt Lars Nordström finns det två hundar på Åland med viss erfarenhet av att spåra varg.

– Om vi får en bra observation så kan vi gå ut och spåra, säger han.

Han välkomnar hjälp från allmänheten och ber alla som gör en observation ringa till landskapsregeringen eller en lokal jaktledare.

I Hammarland har de nu utsett en huvudjaktledare och nio vice.

– En för varje område i Hammarland, säger Lars Nordström, som poängterar att det inte rör sig om någon allmän jakt.

– Man måste ha personligt lov för att gå ut och sätta sig. Jag ska rapportera en gång om dagen till landskapsregeringen hur många som jagar och vad vi ser. Jag har rätt att utse jägare, och de måste inte vara hammarlänningar.

Vad händer om det kommer vargobservationer från någon annan kommun?

– Vi kan gå in i grannkommunen om vi spårar vargen dit, men då tar vi hjälp av lokala jägare. Men om den till exempel skulle dyka upp i Lemland, då kan det bli problem,

Då uppstår nämligen frågan om det är den varg som rev fåren i Boda eller en annan.

– Det är ingen lätt jakt. Vargen är ett nattaktivt djur och väldigt skyggt, säger Lars Nordström.

Spårsnö skulle underlätta, ”men det dröjer nog ett tag till”.

– Men eventuellt kan vi kombinera med älgjakten som börjar idag. Får vi en synobservation skulle vi kunna ha drevjakt och klappa igenom ett område, säger Lars Nordström.