DELA

Han har redan jagat i 10 år trots att han bara är 14 år gammal. Jakt är Axel Stenmans allra största intresse.