DELA
Foto: Niclas Nordlund
Jessy Eckerman (S).

Frågar om ekojordbrukets framtid

Jessy Eckerman (S) ställer en skriftlig fråga till landskapsregeringen om den ekologiska odlingens framtid på Åland, med anledning av att landskapsregeringen tidigare lade ner stödprogrammet för ekologisk odling som Åland haft i tjugo år. Enligt frågan sjönk stödet för exempelvis ekovall från 260 euro per hektar till 45 euro per hektar. Den ekologiskt odlade åkermarken på Åland stod tidigare för 26 procent av den totala åkermarken.