DELA
Foto: Jonas Edsvik

Centerledaren: ÅHS behöver mäta effektiviteten

Hur ska man kunna spara om man inte vet vad något kostar?

Det frågade sig Centerledamoten Veronica Thörnroos i lagtingets debatt om effektivtetsrevisionen på onsdagen.
Veronica Thörnroos (C) efterlyser ett sätt att mäta effektiviteten och produktiviteten på Ålands hälso- och sjukvård, något som inte finns i dag.

– Vi vet inte vad de olika åtgärderna kostar, vad ett besök på en enskild klinik. Eftersom vi inte vet vad något kostar, så blir de inbesparingar som ska göras tagna ur luften. Skulle det här vara ett aktiebolag skulle man veta exakt vad något kostar och om något är för dyrt skulle man söka alternativa lösningar. Det kan inte vi, för vi vet inte vad något kostar, sade hon.

Hon följde upp med att fråga hur man ska genomföra de aviserade inbesparingarna på 1,6 miljoner euro om man inte vet vad det är som kostar.

– Revisorerna rekommenderar ett system för mätande av produktivitet och effektivitet. Ta tag i den här delen innan ni tar tag i den stora inbesparingen! hälsade hon till ÅHS styrelse.

Lagtingsledamot och tillika ordförande för ÅHS styrelse, Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), svarade att man jobbar strukturerat för att åtgärda bristerna.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!