DELA
Foto: Joakim Holmström

John Holmberg efterfrågar disciplin

Lagtingsledamoten John Holmberg (Lib) har lämnat in en budgetmotion på temat budgetdisciplin till landskapets fjärde tilläggsbudget för 2021. Han anser att så kallade städarbudgetar försämrar budgetdisciplinen och omöjliggör ett långsiktigt ekonomiskt reformarbete och är beviset på ovarsam hantering av skattemedel. I sitt budgetförslag föreslår han att sex moment i tilläggsbudgeten stryks. (eh)