DELA

Första flyktingfamiljen till Jomala

Igår kväll tog Jomala kommun emot sin första flyktingfamilj, berättar socialchef Jan Mattsson.

Med på plats vid mottagningen, förutom personal från socialkansliet, var också en representant från Röda korset respektive från ÅHS samt anlitad tolk. Dessutom deltog även två Mariehamnsungdomar från gruppen som kom till Åland tidigare i höst, också från Syrien.
Familjen består av en familj på fem personer som i flera år varit på flykt i Libanon, undan kriget i Syrien.

– Det var förstås rätt trötta efter den långa resan men ändock på det hela taget i gott skick. Familjen fick efter en kort information transport till sin lägenhet och där erhölls vidare information om lägenheten och de närmaste dagarnas program, berättar Jan Mattsson.

Familjen ska nu besöka olika myndigheter. Vänfamiljer från Röda Korset är utsedda för att underlätta den vidare integreringen.

– Kan konstatera att engagemanget inför mottagandet varit väldigt positivt, många har bidragit på olika sätt i förberedelserna till mottagandet, kommenterar Jan Mattsson.