DELA
Foto: Stefan Öhberg

Förlängd deadline för kommunutredning

Ålands landskapsregering beslutar att förskjuta slutdatumet för kommunindelningsutredningen fram till den 4 februari 2019. Norra Ålands avbrutna samgångsdiskussioner har lagt käppar i hjulet.

 
Vid tidpunkten för avropet av kommunindelningsutredningstjänster den12 april 2018 hade det inte ännu fattats några slutgiltiga beslut om samgång mellan de tre norråländska kommunerna Finström, Geta och Sund (FGS-process).

–  Arbetet var dock väldigt långt kommen och styrgruppen för Finström, Geta och Sund ställde ut förslag till samgångsavtal den 29 mars 2018 med en målsättning om att slutgiltiga avtal om samgång skulle tas inom en närstående framtid, skriver landskapet i ett beslut.

I maj 2018 föreslogs emellertid i fullmäktige i Geta att arbetet med FGS-processen avbryts och så också skedde genom fullmäktigebeslut i Geta av den 1 augusti 2018.

– Med anledning av de oförutsedda förändringarna i FGS-processen var kommunindelningsutredare för den av landskapsregeringen föreslagna kommunreformen tvungna att under våren och sommaren 2018 begränsa sina utredningsåtgärder på Norra Åland till endast förberedande arbete och faktasamling.

För att utredarna ska ha ändamålsenliga förutsättningar att förankra sin utredning i kommunerna på samarbetsområdet Norra Åland finns det såledesett behov av att förskjuta slutdatumet för kommunreformsutredningen från den 31 december 2018 till den 4 februari 2019, fatslår landskapet i sitt beslut om förlängning.